Intellectual Capital Services   Startpagina
Artikelen
Services
Adres en Route

CV Drs. Christiaan D. Stam MBA CV in EnglishCV in English

Christiaan Stam (1965) is Research Fellow bij het Center of Applied Research in Intellectual Capital. Deze aanstelling is een gezamenlijk initiatief van Hogeschool INHOLLAND en de Baak - Management Centrum VNO-NCW. Als research fellow ontwikkelt hij opleidingen en verricht hij onderzoek t.b.v. een proefschrift op gebied van Intellectual Capital Management.

Verder is hij initiator van Intellectual Capital Services (1999) een onafhankelijk onderzoeks/adviesbureau op gebied van intellectual capital en kennismanagement. Als adviseur verrichtte hij opdrachten voor o.a. TPG, Heijmans, SDB, CIBIT en de Baak. Van 2000-2003 was hij programma manager van de Masterclass Kennismanagement, een samenwerking tussen CIBIT en de Baak.

Naast vele artikelen op gebied van kennismanagement en intellectual capital, is hij initiatiefnemer van topICs, dé startpagina op gebied van intellectual capital, redacteur bij www.e-kennis.nl, een Twinning-initiatief, gericht op ontsluiting en intelligente electronische distributie van bronnen op gebied van kennismanagement en lid van de redactieraad van IK, Tijdschrift voor Intellectueel Kapitaal

Christiaan is initiatiefnemer van KennisBalans, een KennisLand-project voor 2002. In 2000-2001 was hij, samen met Human-i (EURO-RSCG), initiatiefnemer van Strategisch Navigeren, een netwerk van aanvullende bedrijven, die gezamenlijk een visie wilden ontwikkelen op de besturing en waardering van het intellectuele kapitaal van organisaties.

Van 1993-1999 werkte Christiaan bij de Baak - Management Centrum VNO-NCW. Als programma manager was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van opleidingstrajecten. Als lid van het management team was hij verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van de interne organisatie.

In deze periode (1996-1998) volgde hij bovendien de MBA opleiding van NIMBAS (University of Bradford, UK). In deze studie ligt de basis van zijn interesse voor intellectual capital. Hij studeerde af op het onderwerp: Knowledge productivity in knowledge intensive organizations.

Van 1983 tot 1992 (ja, ja, dat kon toen nog!) studeerde Christiaan Geschiedenis, eerst aan de Lerarenopleiding, later aan de VU. De laatste opleiding ronde hij af met een scriptie over de monetaire integratie van Europa van 1959-1971. In het kader van dit onderzoek was hij als onderzoeksassistent verbonden aan het European University Institute in Florence, Italië.

Christiaan is getrouwd en heeft twee kinderen.

Publicaties Christiaan Stam

Christiaan Stam

Intellectual Capital Services
tel. 035-6982544
fax. 035-6982545
e-mail:
? 1999-2004
Site services
-