Intellectual Capital Services ? KennisLand

Intellectual Capital wordt KennisLand-project 2002

In een zinderende finale heeft het jaarcongres van KennisLand zich uitgesproken voor Intellectual Capital als KennisLand-project 2002. Initiatiefnemer is Christiaan Stam, initiator van Intellectual Capital Services.

Na een eerste selectie uit meer dan 40 schriftelijke voorstellen, kregen 15 projecten, in een 'pitch' van 3 minuten, de kans om hun voorstel te presenteren. Van deze 15 werden er uiteindelijk 10 gekozen als project voor 2002.

Het Intellectual Capital project heeft als doel het bevorderen van de transparantie over het intellectuele kapitaal van organisaties. Om dit te bereiken wordt een richtlijn ontworpen die als standaard kan dienen voor periodieke rapportage.

Elk jaar ondersteunt KennisLand tien projecten die Nederland op weg helpen naar een kennisland. Deze projecten blijven eigendom van de bedenker. KennisLand helpt mee om het project te realiseren.
Criteria voor ingediende projecten zijn:

- bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland tot een kennisland
- innovatief en experimenteel karakter
- onderbouwd door visie op kennissamenleving
- samenwerking overheid en bedrijfsleven
- maatschappelijk gericht

Voorstel KL-project 2002
Presentatie jaarcongres Kennisland 7 februari 2002

Intellectual Capital Services
tel. 035-6982544
fax. 035-6982545
e-mail:
? 2002
Intellectual Capital Startpagina
Intellectual Capital Services
Christiaan Stam