Business Logics Model"

door: Christiaan Stam

Een aardige aanvulling op bestaande intellectual capital modellen is het Business Logics Model" van Eric Giertz, professor aan de universiteit van Stockholm en adviseur bij Celemi.

Het Business Logics Model" helpt organisaties bij het identificeren van kritische succesfactoren en de vertaling naar relevante performance indicatoren. Met 21 verschillende soorten Business Logics probeert Giertz de logica (Business DNA) van verschillende soorten (werkzaamheden binnen) ondernemingen uit te drukken in performance indicatoren.

Doel van het gebruik van performance indicatoren is vooral om de aandacht van medewerkers te richten op zaken waar ze invloed op kunnen uitoefenen. Verder geven performance indicatoren inzicht in de mate waarin strategische doelen worden gerealiseerd. Vanwege deze relatie met de strategische doelen, verschillen de indicatoren per organisatie, en binnen organisaties verschillen ze weer per afdeling.

Giertz beschrijft zn model in het boekje Measuring Success. Identifying Performance Indicators. Deze publicatie is bedoeld als begeleidend materiaal bij Mando ", een werkdocument van Celemi gericht op het identificeren van performance indicators, maar is ook los verkrijgbaar ($30). In dit boek beschrijft Giertz één voor één de verschillende business logics, geeft voorbeelden van kritische succes factoren en opsommingen van typische performance indicatoren per Business Logic.

Performance indicatoren kennisintensieve dienstverleners:

  • billing ratio
  • billing time / total time
  • risk exposure (afhankelijkheid van 1 klant / of kleine groep klanten)
  • overhead / consultant
  • % of milestones passed on time
  • training time
  • customer attitudes
  • number of project hours in strategic areas / total number of project hours
bron: E. Giertz (2000), Measuring Success, Identifying performance indicators, p. 95.

Het aardige van dit model is dat het voorbij gaat aan de traditionele (functionele) indelingen van organisaties. Met het Business Logics Model" wordt erkend dat een organisatie bestaat uit verschillende soorten werkzaamheden (logics), die ieder op hun eigen merites moeten worden beoordeeld.

Interessante links:
Interview met Eric Giertz
Giertz, E., Measuring Success Identifying Performance Indicators

Christiaan Stam
Intellectual Capital Services