Artikelen

Intellectual Capital

 • Business Logics Model"
 • Knowledge Dividend (recensie)
 • Intangible Assets Monitor
 • Celemi
 • Skandia Navigator
 • Het meten van weten (overzichtsartikel)
 • Knowledge Productivity in Knowledge Intensive Organizations, NIMBAS, Utrecht, September 1998
 • In search of Intellectual Performance, measuring intellectual capital, in: Global Panel Update, November 1998.

Kennismanagement

 • De kennisproductieve organisatie, in: de Baak Managementwijzer Kennismanagement, Noordwijk, 1998
 • Doe meer met kennis, in: Rendement, augustus 1998
 • Begrippenlijst kennismanagement, in: de Baak managementwijzer Kennismanagement, Noordwijk, 1998 en 1999