Human capital

Voorbeeld indicatoren

Potentieel:

 • (gem.) aantal medewerkers (ftes)
 • aantal declarabele medewerkers (revenue-generating)
 • aantal jaren in dienst
 • opleidingsgraad
 • gemiddelde leeftijd
 • senioriteit
 • ervaring in de professie
 • rookie-ratio
 • competence level
 • medewerker tevredenheid
 • Openstaande vacatures

Vernieuwing:

 • personeelsverloop
 • verloop van professionals/experts
 • aantal klanten / opdrachten dat bijdraagt aan vernieuwing (competence enhancing)
 • groei professionele competenties
 • opleidingskosten
 • tijd in opleiding (dagen per jaar)
 • tijd besteed aan R&D

Benutting:

 • toegevoegde waarde (omzet) per professional/expert ($)
 • toegevoegde waarde (omzet) per medewerker ($)
 • resultaat per medewerker
 • aantal declarabele uren
 • benutting capaciteit (%)
 • gemiddeld honorarium ($)
2001, Intellectual Capital Services