Performance Indicatoren

Indicatoren zijn metingen van kritische succesfactoren van organisaties. Het is de vertaling van de strategie in operationele termen. Indicatoren zijn geen strategische doelstellingen op zich, maar ze zijn er wel direct van afgeleid. Een goede performance betekent dat het succes in lijn is met de strategie.

Vensters

Het kapitaal van de organisatie wordt gepresenteerd in vier vensters:

De eerste drie vormen tezamen het Intellectual Capital.

Perspectieven

Deze afzonderlijke delen kunnen ieder weer vanuit verschillende perspectieven worden benaderd.

Een goed intellectual capital rapport bestaat uit een combinatie van indicatoren uit alledrie de perspectieven.

Richtlijnen

Indicatoren kunnen kwantitatief zijn, maar ook kwalitatief,  kunnen worden uitgedrukt in aantallen, percentages of in geld en kunnen worden gepresenteerd in cijfers, woorden, kleuren, smiles of cockpits. Indicatoren moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten:

Consistentie

De waarde van de metingen neemt toe met het aantal metingen. Vandaar dat consistentie (van metingen) over een langere periode van groot belang is. Alleen dan overstijgen metingen de individuele waarneming en kunnen trends worden waargenomen.

Normering

Om te weten of een score goed of slecht is, typisch of a-typisch, moet per indicator een norm worden vastgesteld die aansluit bij de aard / omvang / strategie van het bedrijf.

Voorbeeldindicatoren

Š 2001, Intellectual Capital Services