Knowledge Dividend

door Christiaan Stam

Knowledge Dividend is de tweede druk van Value-Based Knowledge Management, dat begin 1998 verscheen. Hoewel voorzien van een nieuwe titel en gestoken in een nieuw jasje is de inhoud bijna identiek aan de eerste druk.

Gezien de enorme aandacht die de eerste druk heeft gekregen, lijkt een bespreking van de oorspronkelijke inhoud mij niet zinnig. Bij elkaar telt Knowledge Dividend ongeveer 20 paginas nieuwe tekst. Hierin komen themas aan de orde als internet, e-commerce, nieuwe economie en virtuele organisaties. Themas die met name de laatste twee jaar een vlucht hebben genomen en dus de nieuwe uitgave een eigentijds aanzien geven. Gemeten aan het aantal paginas (20), kunt u zich de diepgang hiervan voorstellen.

De grootste aanpassing in het boek is te vinden in hoofdstuk 3, Whatever happened to the industrial age?, waarin wordt ingegaan op de waarde(bepaling) van de immateriŽle activa van organisaties. Deze aanpassing is niet verwonderlijk gezien de inspanningen van KPMG de afgelopen jaren op dit vlak.

De drie auteurs signaleren een behoefte aan een methode die bij de waardebepaling van immateriŽle activa vooral kijkt naar het toekomstige potentieel. Refererend aan het OECD-congres van juni 1999 over dit onderwerp, constateert het KPMG-trio dat met name ťťn van de gepresenteerde methodes veelbelovend was in dit opzicht. Deze Value Explorer© van KPMG (!) benadert de immateriŽle productiemiddelen vanuit de kerncompetenties van de organisatie. Per kerncompetentie wordt de waarde berekend en gepresenteerd op een value-dashboard. De waarde van de verschillende kerncompetenties bij elkaar opgeteld is de totale waarde van de immateriŽle activa. Deze op zich interessante methode wordt helaas niet verder uitgewerkt.

Indien u geÔnteresseerd bent in dit thema in het algemeen en de KPMG-methode in het bijzonder, kunt u beter gratis het rapport ImmateriŽle Productiemiddelen, Balanceren met kennis downloaden van de site van het ministerie van Economische Zaken. In dit rapport presenteren vier adviesbureaus hun visie op deze materie, naar aanleiding van een pilotproject van EZ. In de bijdrage van KPMG wordt uitgebreid ingegaan op de methode, de aanpak en de resultaten van de Value Explorer©. Het geheel wordt bovendien geÔllustreerd door de ervaringen opgedaan bij de toepassing van de methode bij drie organisaties.

Jammer dat in Knowledge Dividend niet meer is meegenomen van de ervaringen opgedaan in het pilotproject van EZ. Hopelijk gaat De Value Explorer, het boek van Daniel Andriessen, dat nog dit jaar moet uitkomen, hier wel verder op in.

Renť Tissen, Daniel Andriessen, Frank Lekanne Deprez
The Knowledge Dividend
Creating high performance companies through value-based knowledge management.
Financial Times / Prentice Hall, 2000,
ISBN 0273645102

Daan Andriessen
Weightless Wealth
Addison Wesley Longman Nederland, 2000
ISBN 9043001635

Ministerie van Economische Zaken
ImmateriŽle Productiemiddelen, Balanceren met kennis
Den Haag, juni 1999

Christiaan Stam
Intellectual Capital Services