?? Intellectual Capital Newsletter ??April 2003
?
Nieuwsbrief over ontwikkelingen op gebied van kennismanagement en intellectual capital management. Kennismanagement is het ontwerpen, inrichten en onderhouden van de kennishuishouding, met als doel de verhoging van de kennisproductiviteit.
Het doel van intellectual capital management is het vergroten van de transparantie met betrekking tot de immateri?le bedrijfsmiddelen.

Thema: Intellectual Capital of Nations
Intellectual Capital of nations is de beweging die de principes van intellectual capital management toepast op macro-economisch niveau, zodat richting kan worden gegeven aan de toekomstige economische ontwikkelingen. Een 'intellectual capital of nations index' geeft inzicht in de verborgen waarde van een land of regio. In deze nieuwsbrief een overzicht van de meest toonaangevende bronnen.

The Intellectual Capital of Nations
Debra Amidon van Entovation International is ??n van de eerste die (in 2001) de beweging opmerkt en in een artikel onder de titel Intellectual Capital of Nations bij elkaar brengt.

The Intellectual Wealth of Nations
Edvinsson, wereldberoemd geworden als Directeur Intellectueel Kapitaal bij het Zweedse Skandia, Brain of the year in 1998 en thans professor Intellectual Capital, schrijft kort artikel over het onderwerp. Het artikel is een verwijzing naar het laatste hoofdstuk van z'n nieuwste boek Corporate Longitude. In dit hoofdstuk vertaalt hij het bij Skandia ontwikkelde gedachtegoed naar macro-economisch niveau. "The stories of our societies and of our nations are mirrors of ourselves and our organizations"

National Intellectual Capital Index: The benchmarking of Arab Countries
Nick Bontis bouwt voort op Edvinsson en past het gedachtegoed, in opdracht van de Verenigde Naties (UNDP/RBAS), toe op 10 Arabische landen. Het verslag van dit onderzoek verschijnt binnenkort in het Journal of Intellectual Capital, maar is nu reeds te vinden op z'n persoonlijke website. "National intellectual capital accounts for nearly one fifth of the explanatory power of the financial wealth of the Arab region."

Benchmarking The Netherlands
Sinds 2000 heeft het Ministerie van Economische Zaken tweemaal een rapport gepubliceerd met als titel Benchmarking The Netherlands. "This benchmarking exercise represents an effort to identify those areas where the Dutch government needs to concentrate its efforts to improve the country's competitiveness by comparing the Netherlands with a number of other economically successful countries." Rapport is gratis verkrijgbaar via website.

The Intellectual Capital of the state of Israel
Een initiatief van Edna Pasher en Yogesh Malhorta, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Israel in 1999. Ook in dit rapport wordt het (aangepaste) Skandia model van Edvinsson gebruikt om inzicht te krijgen in "the hidden values of the dessert".

Welcome to Innovative Sweden
Verslag van een onderzoek (door de "Invest in Sweden Agency") ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Nobel Prijs. Het verslag geeft inzicht in het innovatieve vermogen van Zweden in vergelijking tot andere landen (o.a. VS, Japan, Duitsland, Nederland, etc.). "In Sweden most things required for transforming an idea into commercialization are in place."

Danish Intellectual Capital Accounts
Een richtlijn uitgegeven (in mei 1997!) door de Deense "Trade and Industry Development Council" voor het rapporteren over Intellectueel Kapitaal, gebaseerd op ervaringen in Denemarken en Zweden. "In the knowledge-based society, management and control of a company will focus on the company's knowledge resources and the use of these. This calls for an ability to measure the knowledge and expertise of a company - its intellectual capital - and the development of this."

Australia as a modern economy
Rapport uit 2002 over Autrali? als kenniseconomie. Aan de hand van ongeveer 60 indicatoren, verdeeld over 4 aandachtsgebieden (innovation, business environment, ICT infrastructure en HR development), wordt inzicht gegeven in het onderscheidend vermogen van de kennisgebaseerde economie. Belangrijkste basis voor dit rapport is de OECD STI scoreboard 2001. "To maintain the status of 'modern economy' we must continue to invest in the foundations of a modern economy, i.e. education, know-how, innovation, e-commerce and use of the internet and ICT."

OECD-scoreboard 2001: towards a knowledge-based economy
"The ability to create, distribute and exploit knowledge is increasingly central to competitive advantage, wealth creation and better standards of living." Voor het eerst presenteert de OECD een rapport met indicatoren met betrekking tot de kenniseconomie. "Recent patterns show that knowledge and innovation make large contribution to growth."

The intangible economy: impact and policy issues
Rapport uit 2000 van de European High Level Expert Group (o.a. met Edvinsson en Baruch Lev) on the Intangible Economy, o.l.v. Clark Eustace. "This report presents new evidence on the influence of business intangibles on corporate performance and productivity, together with an assessment of the implications for companies, financial markets, public institutions and regulators."

more links:
Competitiveness of Nations
Managing Knowledge Assets: between the global and the local


Intellectual Capital Services

+31 (0)35-6982544

? ?2003?Intellectual Capital Services