?? Intellectual Capital Newsletter ??May 2003
?
Nieuwsbrief over ontwikkelingen op gebied van kennismanagement en intellectual capital management. Kennismanagement is het ontwerpen, inrichten en onderhouden van de kennishuishouding, met als doel de verhoging van de kennisproductiviteit.
Het doel van intellectual capital management is het vergroten van de transparantie met betrekking tot de immateri?le bedrijfsmiddelen.

Thema: Kennisproductiviteit
Steeds meer organisaties erkennen het strategisch belang van kennis. Kennis over producten, processen, klanten, medewerkers, etc.. Kennis opgeslagen in rapporten, documenten, systemen en in de hoofden van de medewerkers. Kennis is een belangrijke 'productiefactor' geworden en kennisproductiviteit is de nieuwe uitdaging.

"Fifty years from now, if not much sooner, leadership in the world economy will have moved to the countries and to the industries that have most systematically and most successfully raised knowledge worker productivity." (Drucker, 1999).

Kennisproductiviteit
Kennisproductiviteit omvat het proces van "signaleren, verzamelen en interpreteren van relevante informatie, het ontwikkelen van nieuwe bekwaamheden met behulp van deze informatie, en het toepassen van deze bekwaamheden op het stapsgewijs verbeteren en radicaal vernieuwen van werkprocessen, producten en diensten." (Kessels, 2001)

"Kennismanagement kan beschouwd worden als een formele vorm van beinvloeding van de kennisproductiviteit. (...) Kennisproductiviteit is de mate waarin kennis effectief en effici?nt is ingezet om kennis te ontwikkelen, kennis te delen en kennis toe te passen." (Weggeman, 2002)

Kennisproductiviteit is geen 'vlaag van genialiteit', maar een kwestie van werk en organiseren. (Tillema, 1996) In de literatuur herkennen we twee benaderingen van hetzelfde onderwerp. De eerste met een dominante aandacht voor de effectiviteit van de kenniswerker, de tweede met een dominante aandacht voor het effici?nt organiseren van informatiestromen:

  1. Stimuleren van leren
    Productiviteit kan worden gestimuleerd door de inrichting van een lerende organisatie, want leren is het productieproces waarmee kennis totstand komt. (Weggeman, 1997) "De kwaliteit van het corporate curriculum is bepalend voor de kennisproductiviteit van een onderneming en daarmee voor haar voorspoed in een kennismaatschappij." (Kessels, 1996)

  2. Effici?nt organiseren van informatiestromen
    Information productivity is "the contribution of information technologies in terms of their effects on increasing the ratio of management value-added to management costs." (Strassmann, 1999)

Meetbaar maken
Specifieke kenmerken maken het lastig om vat te krijgen op het kennisintensieve productieproces. Om te beginnen is het resultaat van het productieproces in toenemende mate immaterieel. Ten tweede wordt het productieproces steeds diffuser, doordat de grenzen tussen input, transformatie en output vervagen. Ten derde is er sprake van een grote mate van variabiliteit van output. (Stam, 2001)

"The fundamental problem with 'productivity' is that it always seems to come back to measuring quantity of work produced - but this is grossly inadequate for knowledge work." (Gordon, 1997)

Maar hoe moeten we dan uitdrukking geven aan de kennisproductiviteit? "What does capitalism mean when knowledge governs rather than money? And what do free markets mean when knowledge workers (...) are the true assets?" (Drucker, 1999) Het vraagstuk van kennisproductiviteit zal een fundamentele verandering veroorzaken in de aard en structuur van het economische systeem.

Publicaties

Kennisproductiviteit in Nederland

Overige URL's

Suggesties
Houdt u zich bezig met kennisproductiviteit, maar wordt u niet vermeld in bovenstaande lijst, of heeft u suggesties m.b.t. relevante literatuur of internetbronnen, laat het ons dan weten.


+31 (0)35-6982544

? ?2003?Intellectual Capital Services