Intellectual Capital Services

Intellectual Capital Services houdt zich bezig met het verkennen, waarderen en beter benutten van de immateriŽle bedrijfsmiddelen (intellectueel kapitaal) van organisaties. Uitgangspunt is dat het onderscheidend vermogen van organisaties wordt bepaald door het intellectuele kapitaal.

Als het intellectuele kapitaal de belangrijkste asset van uw organisatie is, waarom is uw organisatie dan niet georganiseerd volgens de principes van dit concept? Waarom heeft u uw informatievoorziening hier niet op afgestemd? Uw interne opleidingsprogramma's? De organisatiestructuur? Intellectual Capital Services maakt organisaties bewust en helpt ze te organiseren volgens de principes van het intellectuele kapitaal.

De diensten van Intellectual Capital Services richten zich op:

Intellectual capital monitor
Uitgangspunt hierbij is dat het onderscheidend vermogen van organisaties wordt bepaald door de immateriŽle bedrijfsmiddelen. Dit vraagt om nieuwe managementinstrumenten die inzicht geven in de ontwikkeling van het intellectuele kapitaal. Hierbij moet worden gedacht aan instrumenten als de Balanced Scorecard of de Intangible Assets Monitor. Intellectual Capital Services helpt organisaties bij de keuze, de inrichting en implementatie van een intellectual capital monitor.

Intellectual capital audit
Traditionele (financiŽle) verslaggeving zegt weinig over de werkelijke 'waarde' van een organisatie. Steeds meer organisaties gaan over tot een periodieke 'waardering' van hun intellectuele kapitaal. Een dergelijke audit richt zich met name op externe stakeholderes, zoals aandeelhouders, analisten, potentiŽle medewerkers en andere relaties. Het verslag van de audit wordt opgenomen als hoofdstuk in, of als bijlage bij, de financiŽle jaarrekening. Intellectual Capital Services voert audits uit en helpt organisaties bij het opzetten van een infrastructuur die periodieke audits van het intellectuele kapitaal mogelijk maakt.

Intellectual capital management
Intellectueel kapitaal is de bron van toekomstige waardecreatie. Succesvolle bedrijven geven actief richting aan de ontwikkeling van deze bronnen. Bijvoorbeeld door vergroting van de effectiviteit van medewerkers, door verbetering van de efficiency van de interne organisatie, door versterking van de relatie met klanten, etc.. Intellectual Capital Services helpt organisaties bij de opzet en implementatie van intellectual capital management.

intellectual capital: drie vensters, drie perspectieven...

Christiaan Stam
( +31 (0)35-6982544
F +31 (0)35-6982545
( +31 (0)651-989280
*