Masterclass Productiviteit in Dienstverlening

Haalt u voldoende uit uw strategische bedrijfsmiddelen?
Hoe efficiënt en effectief worden deze middelen ingezet?
En wat kunt u doen aan verbetering van uw situatie?

de Baak - Managementcentrum VNO-NCW
Deze Masterclass geeft handen en voeten aan het begrip ‘productiviteit in dienstverlening’ en helpt u de productiviteit in uw eigen situatie te verbeteren. Het verbeteren van de productiviteit was en is de ultieme uitdaging voor het management van een onderneming. Vroeger had deze uitdaging vooral betrekking op industriële processen. Tegenwoordig heeft deze uitdaging vooral betrekking op de efficiency en effectiviteit van dienstverlening.

Doel
Het doel van deze Masterclass is drieledig:

 • Inzicht in het begrip ‘productiviteit in dienstverlening’
 • Meten van de productiviteit in uw eigen onderneming en het formuleren van een productiviteitsplan.
 • Verbeteren van de productiviteit in uw eigen situatie.
Resultaat
De Masterclass stelt u in staat om de relatie tussen nieuwe producten, diensten, systemen en processen en het succes of productiviteit van uw onderneming expliciet te maken en actief te besturen.

Inhoud
In het industriële tijdperk had productiviteit vooral betrekking op de efficiënte en effectieve benutting van grondstoffen, arbeid en kapitaal. In de huidige, op diensten gebaseerde economie, wordt de productiviteitsgroei van ondernemingen bepaald door de mate waarin kennis (of andere immateriële bedrijfsmiddelen) productief wordt gemaakt.

Aan de hand van een concreet model en stappenplan wordt de verbinding gelegd tussen de ambitie van de onderneming, het belang van kennis en de bijdrage van kennis aan de winstgevendheid. Centrale thema’s in deze Masterclass zijn ‘strategie’, ‘productiviteit’ en ‘kennis’. Vanuit verschillende perspectieven wordt belicht hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden. Gedurende de Masterclass werken de deelnemers aan verbetering van de productiviteit in de eigen onderneming.

Programmastructuur
Het programma bestaat uit 3 modules:

Module 1 (2 dagen) Theorie en ambitie

 • Introductie van en samenhang tussen de begrippen strategie, productiviteit en waardeschepping
 • Introductie van een geïntegreerde productiviteitsmodel
 • Reflectie op de productiviteit van de eigen onderneming
 • Toepassing productiviteitsmodel op de eigen situatie (waar wringt de productiviteitsschoen?)
Module 2 (1 dag) Van ambitie naar plan
 • Formulering van een productiviteitsplan voor de eigen onderneming
 • Wat zijn de consequenties met betrekking tot de huidige ambitie en de beoogde resultaten?
 • Welke maatregelen zijn nodig om de productiviteit te beïnvloeden?
Module 3 (1 dag) Evaluatie en fine-tuning
 • Evaluatie implementatie productiviteitsplan
 • Succes en faalfactoren
 • Wat zijn knelpunten en hoe gaan we daar mee om?
Werken is leren en in deze Masterclass is leren tevens werken. Gedurende het programma werken deelnemers aan een eigen individuele (bedrijfsspecifieke) opdracht. Dit betekent dat van u verwacht wordt dat u het geleerde, toepast in uw eigen situatie.

structuur programma

Ter ondersteuning van uw bedrijfsspecifieke opdracht heeft u tussen de modules door twee individuele coachings-gesprekken met één van de docenten. Ongeveer drie maanden na afloop van de Masterclass vindt een individuele terugkoppeling plaats.

Doelgroep
Deze Masterclass richt zich op dienstverlenende organisaties of kennisintensieve onderdelen van productiebedrijven. Deelnemers zijn direct verantwoordelijk voor de verbetering van de resultaten van de onderneming (afdeling, business unit, productgroep, etc.), bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe producten / diensten of door verbetering van de primaire processen. Deelnemers hebben niet alleen inzicht in, maar vanuit hun functie ook invloed op de formulering van strategische doelstellingen.

Leerbehoefte
Deelnemers aan dit programma hebben een intrinsieke motivatie om de prestaties van de onderneming te verbeteren. De Masterclass Productiviteit in Dienstverlening voorziet in de behoefte om concrete verbeteringen te realiseren.

Docenten

Marc Zegveld
Marc Zegveld is managing partner van TVA developments, een adviesbureau gespecialiseerd in ondernemingsstrategie. Tevens is Marc Zegveld als associate professor parttime verbonden aan de Technische Universiteit Delft alwaar hij ondernemingsstrategie doceert.
Van zijn hand zijn vele publicaties verschenen. In de afgelopen jaren heeft hij als columnist meer dan zestig columns in het Financieel Dagblad gepubliceerd. Nagenoeg al zijn publicaties hebben betrekking op de relatie tussen ondernemingsstrategie, innovatie en de ontwikkeling van productiviteit op ondernemingsniveau. Naast modellen en instrumenten ter analyse bevatten zijn publicaties cases waaronder die van Royal Dutch Shell, Akzo-Nobel, ASML, Mc-Donalds Nederland en de ING Groep.
In 2005 ontving Marc Zegveld voor zijn werk de zeer prestigieuze “Global Faculty Award” van IBM.

Erik den Hartigh
Erik den Hartigh is als universitair docent verbonden aan sectie Technology, Strategy & Entrepreneurship van de TU Delft. Tevens is hij als consultant verbonden aan TVA developments. Zijn voornaamste aandachtsgebied is productiviteit in ondernemingen.

Anjo Schuite
Anjo Schuite is als zelfstandig psychiater en organisatieadviseur vooral actief in genetwerkte organisaties. Hij houdt zich in essentie bezig met veranderingsmanagement en de integratie van mens en organisatie.

Christiaan Stam
Christiaan Stam is programma manager bij de Baak - Management Centrum VNO-NCW en research fellow bij de kenniskring Intellectual Capital van Hogeschool INHOLLAND. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is het meten en verbeteren van kennisproductiviteit.

Literatuur

Data
Het programma bestaat uit 3 modules en vindt plaats op 3, 4 april, 17 mei en 26 juni 2006.

Kosten
€ 2.490,- inclusief maaltijden en overnachting, exclusief BTW.

Locatie
De Baak op Landgoed de Horst te Driebergen.

Programma management
Christiaan Stam, programma manager
Marleen Korten, Baak buiten de kaart

Informatie

Aanmelden
www.debaak.nl/productiviteit

Baak buiten de kaart
Baak Buiten de Kaart ontwikkelt en introduceert nieuwe programma?s in een aantrekkelijke vorm en prijs.
Nieuwsgierig? E-mail naar:

brochure Masterclass Productiviteit in Dienstverlening

pin factory

© 2006 - Intellectual Capital Services