Publicatiedatum: 04/11/2000

Verslaggeving inrichten op de toekomst

AMSTERDAM Terwijl de financiele wereld bovenal geinteresseerd is in de toekomst, legt het bedrijfsleven in zijn communicatie veel te veel de nadruk op het verleden. Deze ban moet gebroken worden, anders staat de geloofwaardigheid van ondernemers duurzaam op het spel.

Deze boodschap vormt de rode draad in het betoog dat Lodewijk de Vink, topman van het Amerikaanse farmaceutische concern Warner-Lambert, opstelde ter gelegenheid van de uitreiking van de Henri Sijthoff-prijs. De Vink moest gisteren op het laatste moment afzeggen nadat de fusieonderhandelingen met American Home Products in de VS uitlekten. De Vinks speech werd uitgesproken door zijn rechterhand Vince LoVoi, verantwoordelijk voor overheidsrelaties.

'We weten dat analisten allerlei immateriele activa vertalen in cashflow-projecties en, uiteindelijk, in de waarde van onze ondernemingen. Als zij marktaandelen, de waarde van copyrights en patenten, het vasthouden van klanten en de educatie van onze werknemers allemaal betrekken in hun evaluaties, moeten we dan niet overwegen om ze aan iedereen kenbaar te maken? Zouden we in onze communicatie naar de stakeholders niet moeten zoeken naar een 'scorecard' die veel meer in balans is?'

Het antwoord van De Vink op de door hemzelf opgeroepen vragen luidt bevestigend. 'In mijn bedrijfstak, en in die van u, wil iedereen weten hoe wij waarde creeren. Zij willen ons kunnen inschatten naar zowel financiele als niet-financiele maatstaven ... sommige historisch, maar andere voorspellend.'

De Vink ziet de huidige financiele regelgeving wat dat betreft schromelijk tekortschieten. 'Laat ik het zo stellen: als wij het stelsel van financiele verslaggeving van de grond af zouden moeten opbouwen, hoe zou het er dan uitzien? Ik denk dat we het erover eens zijn ... het zou hoegenaamd niet lijken op wat er nu is.'

De oplossing, aldus De Vink, ligt dan ook niet in extra voorschriften ('in de VS hebben we al meer dan 100.000 pagina's met boekhoudkundige regeltjes'), maar in het op vrijwillige basis geven van veel meer relevante informatie. Concrete voorbeelden zijn cijfers over marktaandelen, de productiviteit van onderzoek en ontwikkeling, de zorg voor het milieu en sociale verantwoordelijkheid. 'Wij kunnen beseffen dat transparantie begint bij onszelf. Ondernemers beschikken over de sleutel die het vastgeroeste denken in termen van angst en wantrouwen kan ontsluiten.'

Copyright(c) 2000 Het Financieele Dagblad