Intellectual Capital Startpagina   Startpagina
Artikelen
Route

Intellectual Capital Services

Intellectual Capital Services is een onafhankelijk onderzoeks/adviesbureau op gebied van kennismanagement en intellectual capital management. Uitgangspunt is dat de belangrijkste bron voor verbetering van (financiële) prestaties ligt in de immateriŽle bedrijfsmiddelen van organisaties.

Kennismanagement
Kennismanagement is het ontwerpen, inrichten en onderhouden van de kennishuishouding, met als doel vergroting van de kennisproductiviteit. Kennisproductiviteit is een combinatie van:

  1. kennisgebaseerde strategie (inhoudelijke focus)
  2. efficiënte en effectieve kennisprocessen (ontwikkelen, vastleggen, delen, etc.)
  3. kennisvriendelijke randvoorwaarden (management, structuur, cultuur, etc.)
Een Knowledge Performance analyse van de huidige stand van zaken geeft inzicht in de kennisproductiviteit van uw organisatie en geeft richting aan kennismanagement initiatieven.

Intellectual Capital Management
Het doel van intellectual capital management is het vergroten van de transparantie met betrekking tot de immateriële bedrijfsmiddelen, want:

  1. Organisaties onderscheiden zich vooral door hun immateriële bedrijfsmiddelen (dit gaat verder dan kennis alleen).
  2. Gebrek aan transparantie op dit vlak leidt tot onderbenutting enerzijds en ongefundeerde waardering anderzijds.
  3. Systematische en periodieke aandacht voor immateriële bedrijfsmiddelen leidt tot betere (financiële) prestaties.
Met behulp van een Intellectual Capital Monitor worden de immateriële bedrijfsmiddelen in kaart gebracht, zodat u richting kunt geven aan toekomstige ontwikkelingen.

Bent u geÔnteresseerd in meer informatie over Intellectual Capital Services of heeft u specifieke vragen, aarzel dan niet contact op te nemen.

CV Christiaan Stam
Publicaties

CV Christiaan Stam

Intellectual Capital Services
tel. 035-6982544
fax. 035-6982545
e-mail:
© 1999-2004
Site services