Intellectual Capital Startpagina   Startpagina
Intellectual Capital Services
Meer informatie

Knowledge Performance

Workshop, 17 september 2003

Steeds meer organisaties of afdelingen erkennen het strategisch belang van kennis. Kennis over producten, processen, klanten, medewerkers, etc.. Kennis opgeslagen in rapporten, documenten en systemen en in de hoofden van de medewerkers. Kennis is een belangrijke 'productiefactor' geworden en kennisproductiviteit is de nieuwe uitdaging.

Kennismanagement omzetten in acties
Vaak leidt dit inzicht tot de benoeming van een co÷rdinator kennis of een kennismanager. In enkele gevallen leidt het zelfs tot de inrichting van een kenniscentrum. Belangrijkste verantwoordelijkheid van deze functionarissen/afdelingen is de facilitering van het kennisverwerkingsproces met als doel bevordering van de kennisproductiviteit.

Het succes van kennismanagement-initiatieven is erg wisselend. Ondanks de erkenning van het belang van kennis, blijkt het vele initiatieven te ontbreken aan voldoende strategische verankering. Bovendien heeft men vaak moeite om de theorie om te zetten in concrete acties. Welke theorie sluit aan bij onze praktijk? Wat zijn de factoren die bepalend zijn voor kennisproductiviteit? Wat is de samenhang tussen al deze factoren? Welke instrumenten sluiten het best aan bij onze situatie?

Workshop
Ter bevordering van het succes van kennismanagement-initiatieven organiseren Human-i en Intellectual Capital Services op 17 september een workshop Knowledge Performance. Deze workshop is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij, of verantwoordelijk voor kennismanagement projecten. Het doel van de workshop is drieledig:

  1. ontwikkelen van een visie op kennismanagement (theorie)
  2. inzicht krijgen in de factoren die bepalend zijn voor de kennisproductiviteit
  3. richting geven aan verbeterinitiatieven (praktijk)

Knowledge Performance Scan
Voor deelnemers aan de workshop bestaat de mogelijkheid om (kosteloos) een Knowledge Performance survey uit te laten voeren (maximaal 10 vragenlijsten). Deze survey geeft voor uw specifieke situatie inzicht in het kennisbewustzijn en de strategische verankering, de werking van de kennisprocessen en de kennisvriendelijkheid van de bedrijfskundige randvoorwaarden.

Rapport
Het resultaat van de survey is een gedetailleerd rapport. Met de uitkomsten kunt u vervolgens initiatieven ontwikkelen om sturing te geven aan de specifieke kenmerken van kennisproductiviteit in uw situatie. Van het rapport ontvangt u een digitale versie of een hard-copy.

Datum: 17 september 2003
Tijd: 13.30-18.00 uur
Plaats: Human-I, Schiphol, Snipweg 3
Kosten: Ç 250,- (excl. btw)
Informatie: Marita Boekelman, 020-4565 626

Samenwerking
Knowledge Performance is een samenwerking tussen Human-i Euro RSCG en Intellectual Capital Services.

Artikel
Stam, C.D., Knowledge Performance: Scan legt solide fundering onder KM-initiatieven (.pdf)

Bent u ge´nteresseerd in meer informatie over de Knowledge Performance scan of heeft u specifieke vragen, aarzel dan niet contact op te nemen.

Meer informatie over Workshop Knowledge Performance

Intellectual Capital Services
tel. 035-6982544
fax. 035-6982545
e-mail:
2003
Site services